Stroer

Źródła danych

GUS Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl) - zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych takich jak:

  • Demografia
  • Wskaźniki mikro i makroekonomiczne
  • Rachunki narodowe
  • Edukacja
  • Gospodarka społeczna
  • Infrastruktura

oraz wiele innych.
W symulatorze wykorzystano dane dotyczące demografii oraz infrastruktury miast polskich.

IIBR Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (www.iibr.pl) - powstał w 2004 roku jako część międzynarodowej grupy Gemius. Grupa Gemius działa na 21 rynkach Europy i Bliskiego Wschodu. IIBR specjalizuje się w badaniach marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych. W symulatorze wykorzystano wyniki badań efektywności kampanii OOH monitorowanych przez instytut.

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (www.gddkia.gov.pl) - urząd administracji rządowej powołany do zarządzania drogami krajowymi. W zakres obowiązków GDDKiA wchodzi również gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych. W symulatorze wykorzystano dane GDDKiA dotyczące sezonowości ruchu na polskich drogach.