Stroer

ABC Outdooru

 • Ambient OOH

  niestandardowe formy reklamy zewnętrznej; mogą być zamontowane na istniejących nośnikach reklamowych (wszelkiego typu nadstawki i dostawki) bądź też funkcjonować jako osobne konstrukcje przestrzenne; rozwiązania ambientowe niewątpliwie wzmacniają impakt kampanii outdoorowej i mogą stanowić jej ważne uzupełnienie, natomiast nie zastąpią zasięgowych kampanii realizowanych na nośnikach OOH

  Backlight

  nośnik reklamowy posiadający oświetlenie “od wewnątrz”; jego zaletą jest wysoka, nieuzależniona od sezonu jakość ekspozycji, a wadą często wysoki koszt ekspozycji i produkcji plakatu winylowego; używany najczęściej w kampaniach wizerunkowych

 • Billboard 12m2

  klasyczny nośnik reklamowy, do niedawna dominujący standard na polskim rynku reklamy zewnętrznej, dziś format kluczowy głównie w średnich i mniejszych miastach; z uwagi na masowy zasięg i relatywnie niską cenę idealny do kampanii reklamujących promocje

  Blow-up

  wielkopowierzchniowa siatka reklamowa umieszczona na ścianie budynku bądź jego elewacji na czas remontu; to jedna z najbardziej impaktowych, ale też najbardziej ingerująca w przestrzeń miejską forma reklamy zewnętrznej, wykorzystywana głównie przy kampaniach launchowych i wizerunkowych

 • CLP

  miejski nośnik reklamowy o powierzchni 2 m2; może być zlokalizowanych w wiatach przystankowych, na stacjach metra, na ścianach budynków, a także wolnostojący przy ciągach pieszych; z uwagi na bliskość odbiorcy może zawierać więcej informacji niż na nośnikach wielkoformatowych, ale jego ograniczeniem jest niewielki rozmiar, a co za tym idzie ograniczony impakt reklamy

  Digital OOH

  rosnący segment reklamy zewnętrznej wykorzystujący do ekspozycji motywów reklamowych technikę cyfrową; rozwój tego segment odbywa się dziś głównie wewnątrz budynków o dużej koncentracji ruchu pieszego, czyli w galeriach handlowych, na lotniskach, dworcach kolejowych, stacjach metra (patrz Infoscreen), etc.

 • Frontlight

  nośnik reklamowy oświetlony z zewnątrz; oferuje dobrą jakość ekspozycji przez cały rok po niższych kosztach niż w przypadku nośnika typu backlight o tych samych wymiarach

  Infoscreen

  sieć ekranów cyfrowych zlokalizowanych na przystankach warszawskiego metra; oprócz spotów reklamowych są na nich prezentowane również ważne dla pasażerów informacje, aktualne wiadomości, prognoza pogody, etc.

 • Kreacja motywu reklamowego

  kluczowy element wpływający na efektywność kampanii reklamowej; im motyw reklamowy jest bardziej kreatywny, przyciągający uwagę, niestandardowy, „nieprzezroczysty”, tym większa skuteczność kampanii; kluczowe cechy dobrego plakatu to: prostota, kontrast kolorystyczny, mało słów, gra obrazem, oryginalność

  Metroboard

  standardowy nośnik reklamowy na stacjach warszawskiego metra o wymiarach 3x2m; podobnie jak w przypadku innych nośników zlokalizowanych w metrze na jego wysoką skuteczność wpływa znacznie dłuższy od przeciętnego kontakt odbiorcy z reklamą

 • Okres ekspozycji

  standardowe okresy ekspozycji kampanii OOH w Polsce to dwa tygodnie i miesiąc; badania realizowane w Polsce, a także innych krajach wyraźnie pokazują, że dwa tygodnie ekspozycji w pełni wystarczają do zbudowania zaplanowanego zasięgu i częstotliwości, stąd Grupa Ströer rekomenduje właśnie okres dwutygodniowy jako optymalny dla kampanii OOH

  Planowanie kampanii OOH

  podobnie jak w przypadku kampanii realizowanych w innych mediach, kluczowym elementem planowania kampanii OOH jest jasne określenie celu kampanii, grupy celowej, a także kluczowych założeń jakie ma spełniać kampania; na tej podstawie planer określa zasięg geograficzny kampanii, tj. listę miast i miejscowości, w których odbędzie się kampania, format i typ nośnika, a także okres ekspozycji; ważnym parametrem planu kampanii jest równomierne rozproszenie nośników na terenie danego miasta

 • POI

  Point of Interest, miejsca na mapie miasta, wokół których koncentruje się obecność poszczególnych grup społeczno-demograficznych, np. kina, apteki, przychodnie, urzędy pocztowe, oddziały banków, centra fitness etc. ; do czasu zakończenia pomiaru Postar lista POI stanowi bazę do planowania kampanii outdoorowych kierowanych do poszczególnych grup celowych

  Postar

  metoda pomiaru widowni outdoorowej opracowana w Wielkiej Brytania w latach 90-tych XX wieku; łączy w sobie trzy główne elementy: pomiar ruchu ulicznego, analizę zwyczajów transportowych grup społeczno-demograficznych oraz model widoczności nośnika reklamowego; w efekcie, po zrealizowaniu pomiaru w Polsce możliwe będzie określenie dla kampanii outdoorowej standardowych wskaźników mediowych czyli zasięgu i częstotliwości w grupie celowej

 • Quota

  tradycyjna miara natężenia kampanii outdoorowej, wskazuje na ilość mieszkańców danego miasta / aglomeracji przypadającą na jedną tablicę reklamową wykorzystaną w kampanii; w przypadku tablic formatów 12m2 i 18m2 wskaźnik ten nie powinien przekraczać 10.000/1 tablica; im intensywniejszej kampanii oczekujemy tym niższy powinien być ten wskaźnik

  Scroll

  nośnik reklamy zewnętrznej pozwalający na zmienną ekspozycję do czterech motywów reklamowych; kluczowym wyróżnikiem nośników typu scroll, który zwiększa efektywność kampanii na nich realizowanych jest ruch, czyli przewijanie kolejnych motywów, które dodatkowo przyciąga uwagę do eksponowanych reklam

 • SOV

  wyrażany procentowo wskaźnik intensywności kampanii reklamowej na tle innych kampanii w danym okresie; w przypadku kampanii outdoorowych SOV jest definiowany jako udział liczby nośników danego formatu użytych w kampanii względem całkowitej liczby nośników tego formatu w danym mieście

  Super 12

  nośnik reklamowy o wymiarach plakatu 5,04 x 2,38m oferujący dobrą jakość ekspozycji za dostępną cenę; oświetlony zewnętrznie, na średniej wysokości nodze jest ciekawym uzupełnieniem zarówno dla kampanii na nośnikach Super 18 jak i na billboardach 12m2

 • Super 18 / 18m2 FL

  dominujący format reklamowy na polskim rynku out of home – obecnie ok. 40% obrotów branży jest realizowanych na tym właśnie formacie; gwarantujący wysokiej jakości ekspozycję nośnik o wymiarach plakatu 6x3m , oświetlony zewnętrznie, na wysokiej nodze, zlokalizowany przy ciągach ruchu zmotoryzowanego

  Super 36-48 / 36-48m2

  impaktowy nośnik reklamowy o wymiarach 12x3m lub 12x4m zlokalizowany przy głównych ciągach komunikacyjnych; szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku wizerunkowych reklam panoramicznych;

 • VOOH

  Virtual Out Of Home, smartfonowa aplikacja opracowana przez Grupę Ströer, która poprzez zrobienie zdjęcia motywowi reklamowemu pozwala na wejście do poszerzonego contentu on-line

  Zasięg kampanii OOH

  podobnie jak w przypadku innych mediów zasięg kampanii outdoorowej definiujemy jako % grupy celowej, który co najmniej raz zetknął się z reklamą; do czasu wdrożenia standardu badawczego Postar zasięg kampanii OOH mierzymy w szerokiej, uniwersalnej grupie 15+